O nas

POPULARYZACJA SPORTU

Priorytetowym celem dla którego powołaliśmy Klub Sportów Motorowych i Motorowodnych w Trzciance, jest krzewienie kultury sportowej w regionie, popularyzacja sportów motorowych i motorowodnych oraz podnoszenie wiedzy technicznej, szczególnie wśród młodzieży. Klub zrzesza osoby, które od wielu lat, z racji swoich pasji czy zawodowych kompetencji, starają się promować ideę uczciwej, sportowej rywalizacji. Specyfika sportów motorowodnych stwarza szczególne możliwości dla wszechstronnego rozwoju. Dyscyplina ta pozwala jednoczyć ludzi różnych profesji zawodowych i wykorzystywać oraz rozwijać ich potencjał w twórczy, kreatywny sposób na rzecz sportu. Aspekt umiejętności technicznych jest tutaj bardzo szeroko rozumiany. Są to umiejętności zawodnika sportowego, gdzie liczy się doświadczenie, refleks, koncentracja. Jest to również szeroka wiedza z zakresu mechaniki i technologii konstrukcji silników. Stąd nieocenionymi i pełnoprawnymi członkami zespołu oraz udziałowcami w sportowych sukcesach zawsze są mechanicy. Taka twórcza i nierozłączna symbioza zawodników sportowych i mechaników, wyróżnia ten sport i w pełni wyraża ideę zespołowej współpracy na rzecz jednego celu – sportowego zwycięstwa. Uważamy, że jest to wyjątkowo ważny aspekt tego sportu. Klub Sportów Motorowych i Motorowodnych w Trzciance to jednostka, przy pomocy której pragniemy rozwijać i popularyzować tę szczególną dyscyplinę nie tylko w regionie.

Zespół

 

Krzysztof Gajewski

 

 

Zygmunt Kęciński

Ireneusz Poźniak

 

Konrad Keciński

 

Zawodnicy

 

– Sebastian Kęciński (25)
klasa: F-125/O-175

 

– Michał Poźniak (94)
klasa: OSY-400